Bokföring enligt kontantmetoden

Bokföring enligt kontantmetoden går i förenklad version ut på att ett företag bokför inkomster först när inbetalningen sker, och likaså när det gäller utgifter (utgifter bokförs först när utbetalningen sker).


Vem bokför enligt kontantmetoden?
Eftersom man först bokför en kundfaktura när kunden betalat fakturan, och eftersom man först bokför en leverantörsfaktura när utbetalningen av fakturan skett, är det enbart enskilda näringsidkare som får använda sig av kontantmetoden vid bokföring.

Ordning och struktur
Ordningen för bokföring enligt kontantmetoden grundar sig på den ordning som inbetalningarna (och utbetalningarna) sker. Datumet för inbetalningen (betalningsdatumet) blir verifikationsdatumet i bokföringen varför det underlättar om man skriver betalningsdatumet på verifikationerna.

Momsregistrering
Fakturametoden är en annan metod att bokföra enligt och anses inte vara lika enkelt som kontantmetoden. När du ska registrera dig för moms och du använder dig av kontantmetoden ska du uppge att det är bokslutsmetoden du vill använda för din momsregistrering. Det innebär att du redovisar moms först då fakturan är betald. Sammanfattningsvis kan det konstateras att vid bokföring enligt kontantmetoden är det smidigast att redovisa momsen enligt bokslutsmetoden.

Viktigt att komma ihåg
Det är viktigt att komma ihåg att vid bokslutet måste även obetalda kundfakturor och leverantörsfakturor bokföras av företag som bokför enligt kontantmetoden och bokslutsmetoden.

Kontakta oss