Affärsutveckling Göteborg

Få Pliktfri Offert

Fyll ut formuläret och få offert – svar samma dag!

Affärsutveckling

Affärsutveckling eller strategiskt tänkande, kan det verkligen vara något för mitt företag? Är inte det något som stora företag och dyrbara konsulter ägnar sig åt? Frågorna är i viss mån berättigade, men om man skalar av en mängd detaljer och de omständiga procedurer som beskrivs i flertalet strategiska utvecklingsmodeller finner man en klar och överskådlig logik som kan användas på ett betydligt enklare sätt.

Den grundläggande utvecklingsmodellen vilar på tre hörnpelare:


  • Affärsidé
  • Egna förutsättningar
  • Omvärlds- förutsättningar

Affärsidén är de tankar och idéer som ligger till grund för verksamhetens inriktning, den kan avse såväl idén bakom den nuvarande verksamheten som visionen om hur den framtida verksamheten borde se ut.

Omvärldsförutsättningar är de externa förhållanden som den egna affärsidén har att utgå ifrån. Kunder, konkurrenter och leverantörer är det företagaren i första hand tänker på men företaget påverkas också av politiska, ekonomiska, tekniska, sociala med flera faktorer i omvärlden.

I omvärldsanalysen försöker man så tidigt som möjligt förutse framtida förändringar i termer av hot och möjligheter.

Egna förutsättningar är de resurser och olika slag av kompetenser som används i verksamheten. Det inbegriper såväl människor som maskiner, byggnader, likvida medel mm. I strategisk analys pekar man ut vilka delar i den egna verksamheten som utgör starka respektive svaga sidor jämfört med konkurrenterna.

I en väl fungerande verksamhet finns en hög grad av överensstämmelse mellan affärsidén, omvärldsförutsättningarna och de egna förutsättningarna.

Den vanligaste orsaken till lönsamhetsproblem och kriser i ett företag är att omvärldsförutsättningarna förändras, men affärsidén inte omprövats utan förblir densamma.

Kontakta gärna våra konsulter / revisorer för att diskutera din affärsidé och vilka möjligheter som finns att utveckla din verksamhet.

redovisningskonsult

Kontakta oss