Om oss

Vi har lång erfarenhet av redovisning och uppdrag inom de flesta branscher. Våra kunder är huvudsakligen organiserade som ett aktiebolag, men kundbasen täcker också företag som fonder, ANS / DA, ensamägare och icke-statliga organisationer. Redovisningsbyrå Göteborg betonar medarbetarna, och våra kunder har en regelbunden revisor med vilka de ska interagera. För större och mer krävande uppgifter deltar flera revisorer i ett lag för att säkerställa specialkompetens inom olika discipliner. Vi fokuserar mycket på kvalitet, professionell kompetens och hög servicenivå. Vi betonar att vi är proaktiva med våra kunder för att effektivisera de finansiella processerna. Vi har en växande kundbas, där nya kunder främst rekommenderas av befintliga handels- och revisionsföretag. Vi tar detta som en bekräftelse på att det är hög kvalitet på vårt arbete.

Vi har ett stort fokus på att skapa öppenhet på marknaden för bokföring och juridiska tjänster. Vi vill göra det enkelt för dig att fatta ett beslut där du har all nödvändig information tillgänglig för att du ska få den kvalitet och pris som passar dig.

Renodlad redovisningsbyrå

Vi  är en renodlad redovisningsbyrå som sköter bokföring på data åt mindre företag som enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och mindre aktiebolag. Vi gör bokslut, årsredovisningar och deklarationer för företagen och dess ägare. Vi lämnar ett färdigt material till revisorerna, där det är krav på revisor, för att minimera revisorskostnaderna för våra kunder. Vi använder redovisningsprogram med mycket uppskattade minireskontror som passar för mindre företag. Vi jobbar även med bolagsbildning, skatte- och avgiftsanmälan, rekonstruktioner och utredningar och så vidare.

Vi utför bokföring, bokslut och deklarationer åt mindre företag. Allt från löpande redovisning till att vara företagets “ekonomiavdelning”.

Vi är är en liten byrå med stort engagemang. God kundkontakt är lika viktigt som hög kvalitet och god kundservice.

Vi hjälper Dig med bl.a.
 • redovisning
• bokslut
• deklarationer
• årsredovisningar
• rådgivning inom ekonomi- och skattefrågor
• att skräddarsy en administrativ lösning för Ditt företag