Redovisning och rådgivning

Få Pliktfri Offert

Fyll ut formuläret och få en pliktfri offert – svar samma dag!

Läs mer om våra tjänster

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen. 

Grunden i redovisningen är just grundbokföringen. Denna kan skötas manuellt eller med hjälp av datorn, med eller utan vår hjälp. Vanligast är att våra kunder själva sköter grundbokföringen och att vi bistår med våra kunskaper när det gäller t ex momsredovisning, upprätta rapporter, bokslut och i förekommande fall årsredovisning.

 Bokföringslagen och Aktiebolagslagen är regelverket runt detta och det finns mycket att tänka på för att man skall följa lagen.

Även när det gäller skatter finns det en mängd lagar och regler att följa. Skattelagstiftningen är verkligen föremål för förändringar, och det tillsammans med att rättsväsendet gör tolkningar av lagen som kan innebära förändringar för den skattskyldige, gör det svårt att veta vilka regler som gäller. 

För att kunna bistå våra kunder med aktuella råd och tips, förnyar vi våra kunskaper varje år genom att delta i olika fortbildningar.

Läs mer om våra redovisningstjänster här

kalkylator starta eget

Allmänt

Bokföringslagen kräver av alla näringsidkare att de skall ha en ordnad bokföring. Bokföringsskyldigheten uppstår så fort Du börjat driva din verksamhet. 

Det är alltid Du som företagare som är ansvarig för att bokföringen sköts på ett korrekt sätt, det är därför viktigt att Du sätter Dig in i de bestämmelser som finns. Anlita gärna en redovisningskonsult för att bolla dina frågeställningar med. Han/hon sysslar dagligen med redovisnings- och skatteproblem och är rustad att hjälpa dig tillrätta.

Kontakta oss