Revision i Göteborg

Få Pliktfri Offert

Fyll ut formuläret och få en pliktfri offert – svar samma dag!

Kvalitetssäkra erat företag!

I ett aktiebolag måste det enligt aktiebolagslagen finnas en kvalificerad revisor. Det betyder att revisorn måste vara godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden. Revisorsnämnden är ett statligt organ som utövar tillsyn över revisorernas arbete och utarbetar föreskrifter som revisorerna skall följa.

Revisorns uppgift är att se till att bolaget visar ett rättvisande resultat och en rättvisande ställning i de officiella handlingar som upprättas av bolaget. I större bolag finns många aktieägare som måste förlita sig till att revisorn gör sitt jobb, eftersom de själva inte har någon insyn i bolaget. Detsamma gäller bolagets borgenärer, t ex leverantörer, då de ju vill veta att bolaget har förmåga att genomföra sina åtaganden. Revisorn måste vara oberoende och opartisk och får inte ha några intressen i det bolag han ska granska, och vidare måste han dokumentera sin granskning och ställningstaganden väl.

Vi  kan erbjuda både redovisning och revision, och i de fall vi inte kan vara revisorer eller sköta redovisningen av jävskäl har vi ett brett kontaktnät. Vi samarbetar även med en av Sveriges ledande revisionsbyråkedjor, och kan därför förmedla även auktoriserade revisorer.

Kontakta oss