Begrepp: Huvudbok

Huvudbok är en överblick på ett företags samtliga konton och händelser under en specifik period. Alla affärshändelser hos ett företag ordnas systematiskt i huvudboken med hjälp av kontona i kontoplanen. I denna går det enkelt att läsa alla händelser på varje enskilt konto och dess saldo, därav kan man på ett lätt sätt se hur intäkter, tillgångar, kostnader och skulder förändras i ett företag.

I huvudboken presenteras företagets konton numeriskt och skall följa företagets kontoplan, varför det är lätt att läsa av ställningen på balanskontona och saldona.

Ifall eventuella felaktigheter upptäcks i årsredovisningen är det i huvudboken man först söker efter felet.

Kontakta oss