Begrepp: Baskontoplan

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring som publicerades av en organisation i mitten av 1970-talet. Idag används den av flertalet företag i Sverige samt svenska tillverkare av bokföringsprogram.

Kontoplanen är uppbyggd så att varje konto har fyra siffror enligt följande:

– 1xxx Tillgångar
– 2xxx Eget kapital och skulder
– 3xxx Intäkter
– 4xxx-8xxx Kostnader
– 0xxx och 9xxx Interna konton

Kontakta oss