Balansräkning

Få Pliktfri Offert

Fyll ut formuläret och få en pliktfri offert – svar samma dag!

Balansräkning i Göteborg

Balansräkningen är, vid ett givet tillfälle, en uppställning bestående av en verksamhets skulder och tillgångar, (vid årsredovisningen är balansräkningen alltså en sammanställning av verksamhetens samtliga balanskonton i bokföringen).

Vanligast ställs balansräkningen upp i två kolumner med ”skulder och eget kapital” på sida ett, och ”tillgångar” på sida två, (vad man vill göra är redogöra hur verksamhetens tillgångar finansierats). Sida ett (skuldsidan) brukar kallas för passivsidan, medans sida två (tillgångsidan) kallas för aktivsidan. Summan av verksamhetens skulder och eget kapital, respektive summan av verksamhetens tillgångar kallas för balansomslutning alternativt omslutning.

Balansräkningen upprättas i samband med årsredovisningen.

Kontakta oss