Försäkringar, Rådgivning

Få Kostnadsfri Offert

Fyll ut formuläret och få en offert – svar samma dag!

Vi hjälper dig att teckna rätt försäkringar

Det är naturligtvis viktigt att försäkra maskiner, fastigheter och dylikt, likaså bör man överväga om det finns anledning att teckna en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring behöver man om man vållar andra skada genom yrkes- utövningen och man blir ersättningsskyldig för den skada som åsamkats andra. 

Inte minst viktigt är att Du försäkrar Dig själv då Du kommer att finna att Du står utanför en stor del av det skyddsnät Du har som anställd. I första hand bör Du överväga liv- och olycksfallsförsäkringar för att ge Dig och Din familj viss trygghet om något skulle hända Dig. 

Det finns också anledning att betala in till en pensionsförsäkring, eftersom man som företagare oftast har en lägre inkomst vilket ger en lägre garantipension. En pensionsförsäkring ger kan kompensera Dig för detta. Glöm inte heller att kontakta Din A-kassa för att höra om/hur länge Du har möjlighet att stå kvar efter det att Du blivit egen företagare. 

Det vanliga är att man flyttar över försäkringen till en A-kassa avsedd endast för företagare, som t ex Småföretagarnas A-kassa.

Kontakta oss