Bokföring enligt fakturametoden

Bokföring enligt fakturametoden går förenklat att förklara så att inkomster bokförs då kundfakturor skapas och likaså utgifter bokförs då leverantörsfakturor inkommer.


Vem bokförenligt fakturametoden?
Om du inte vill eller får använda kontantmetoden för bokföring skall fakturametoden användas för löpande bokföring. En mer kontrollerbar och rättvis bokföring ges då man använder fakturametod jämfört om man använder kontantmetoden, eftersom leverantörsskulder och kundfordringar upptas i bokföring enligt fakturametoden.

Ordning och struktur
Ordningen för bokföring enligt fakturametoden kan ses som en självklarhet då den grundar sig i att allteftersom kundfakturor skapas och leverantörsfakturor inkommer ordnas de i kronologisk ordning.

Momsregistrering
När du ska registrera dig för moms och det är fakturametoden du använder dig av ska du uppge att du vill använda fakturametoden för din momsredovisning. Momsredovisning enligt fakturametoden innebär, liksom bokföring enligt fakturametoden, att du redovisar moms då en kundfaktura skapas och när en leverantörsfaktura inkommer.

Kontakta oss