Begrepp: Periodisering

Periodisering
Periodisering menas med att en utgift ska kostnadsföras under perioden som den underliggande resursen förbrukades. På samma sätt ska även inkomster redovisas som intäkter under den period som de faktiskt intjänades, även om betalningen faktiskt genomförs under en annan period. Exempel, i december 2010 kan en säljare sälja en produkt på kredit och först få betalt under 2011. Pengarna kommer alltså först till företaget 2011 men intäkten skall ändå redovisas 2010.

 

Kontakta oss